todo4pros

070 43 48 066
daniel@livespace.se

Bakgrund
Todo4pros är vad man kan kalla ett CRM för människor. Det handlar om att göra enkla digitala lösningar med olika kopplingar. Eftersom det var en ny produkt på markanden så behövdes en ny hemsida, för att visa upp produkten, och en logotyp, för att använda i allt från tryck, hemsida till PowerPoint presentationer.

Utmaningen
När det kommer till en helt ny produkt så finns det många delar som måste matcha upp för att det ska bli ett projekt som ska rulla på utan problem. Därför blev det både möten i person och över Skype för att matcha upp kundens tankar, mina tankar och marknadsförings tankarna. 

För utöver design så handlade det även om att bygga flertalet landingssidor för att match med den SEO text som var skrivan av marknadföringsavdelningen.  

Resultatet
Allt detta resulterade i en inbjudande sida som ska kännas professionel och trovärdig, vilket såklart är oerhört viktigt när det kommer till en ny produkt/tjänst på marknade.

Ett va de stora valen var såklart att använda illustrationer istället för stock bilder på kontor och människor. Det valet gjorde i huvudsak för att vi ville att en besökare direkt ska kunna se både sig själv och sitt företag reflekterat i illustrationerna och känna att detta kunnat vara deras företag som tog nytta av dessa produkter/tjänster.

prototyp & logotyp process

Protoypen

Detta var en kund som ganska snabbt ville ha en en high fidelity produkt klar fort. Så under ett par dagar så arbetades det fram i Adobe XD. Vi hade även tillgång till en version av deras logotyp, som dock inte blev använd i prototypen, istället använde vi en temporär logotyp som gjordes snabbt i Adobe Illustrator. Då var det även möjligt för oss att kommentera kring logotypen och ge våra kommentarer kring den. Det resulterade i att kunden beställde en fullständig logotyp av oss.

Logotypen gick igenom att par olika stadier, med allt från papper till flertalet alternativ i Adobe Illustrator innan vi landade på den sista versionen.

Den färdiga versionen representerar en avklarade aktivitet eller en lyckad koppling mellan olika system. Utöver det så skapades flera versionen av logotypen för att göra det möjligt att använda den i så många situationer som möjligt.

Logotyp process

Efter att vi gick vidare med att skapa en logotyp så började jag först experimentera på papper (ej synligt här) innan jag tog över tankarna till Adobe Illustrator. Personlig så anser jag att det är minst lika agilt att ”sketcha” i Adobe Illustrtor som på papper och gör flertalet versioner och mindre ändringar innan det färdiga resultatet.

När jag väl var redo med den första versionen vilket lutade mer åt att highlighta 4:an så upptäckte jag i min research att det skapade en för stark fokus på 4an. Vilket i sin tur gjorde att man byggde en direkt relation till 4an istället för förmedlandet av tjänsten.

I de följande testerna så gick allting i steg för steg för att hitta rätt visuellt språk i logotypen. Det som var viktigt för mig var att få fram att det handlar om automation och att klara av tasks. Inspiration kommer från ett kugghjul och en checkbox.

Den versionen som sedan blev presenterad har tagit starka influencer från en cirkel och ett checkmark. Circklen representerar återkommande tasks och checkmarken repsenterade att dessa är avklarade. Typsnittet som kombinerades (modifierat) har starka formermen samtidigt har den en del avvikande linjer i stil med checkmarket i logotypen. Tillsammans så skapar det en helhet för todo4pros varumärket.

höjdpunkter

Höjdpunkterna

Något som verkligen stog ut under projektet var hur nära samrbetet var med markanadsföringen genom AdWords och SEO. Att inte bara sitta med under mötena utan även vara en delaktig roll i besluten kring marknadsföringen.

Det gav mig en ännu starkare insikt i hur nära de två olika avdelningarna kan samarbeta för att det ska bli ett så bra projekt som möjligt.

Detta var ett projekt som var på rätt spår från första design besluten. Även om vi hade lilte att gå på från säljet så var det research, moodboards och inspiration så var det designen som drev säljet framåt och låg till grunden för allting som kom därefter.

mina tankar
om projektet

Mina tankar

I slutet fick vi fram ett varumärke och hemsida som inte bara är inbjudande utan som kan ge en enkel övergripande bild av tjänsterna. Byggde flertalet landings sidor som passade de olika ändamålen för de AdWords kampanjerna som sattes upp av marknadsföringsavdelningen. 

Detta var mer än att bara sätta samman en hemsida, det blev att skapa en upplevelse för besökaren och få besökaren att följa med i varje situation samt få de att känna sig som att det är dom det handlar om.

Allt det krävde små justeringar, animationer som kommer in vid exakt rätt tillfälle, och hela vägen till hur en besökare läser av sidan och var de klickar någonstans.