Marvel’s Avengers Intervju UI

070 43 48 066
daniel@livespace.se

Bakgrund
Att skapa UI element till en intervju med Philippe Therien som ansvarar för en del av spelet Marvel’s Avengers. 

Utmaningen
Att ha både intervju formatet och Marvel’s Avengers brand i åtanke med skapandet. Igenom processen så skulle allting skickas till Squre Enix (utvecklarna för Marvel’s Avengers spelet) för att godkännas.

Resultatet
En sammanhängande koncept som både fungerade för intervjun och för att ge promtion för Marvel’s Avengers. Användet av minmal UI och med spelet i åtanke så skapades en layout of design som Squre Enix godkände utan någon feedback på designen.

UI assets

Processen

För att bygga samman allting så skapdes en moodboard med bilder från spelet, filmen och andra resurser. När allt var samlat så gick det att börja dra paralleler mellan best practices för en online intervju och spelet.

Även om det kanske ser ut som slumpmässisgt utvalda linjer och nummer så är varje detalj uttänk med lagt med tanke. Varje nummer är unikt och varje ”DEFEND” punkt har specifika värden. Tanke är att det ska berätta en story, även om inte det är något alla tänker på så är det en viktigt del för att skapa en helhet.

Färdig produkt

mina tankar
om projektet

Mina tankar
Att jobba direkt med spelföretag är inget nytt men med ett så pass stort spel och så pass nära vara oerhört intressant och lärorikt.

Projektet i sig har många rörliga delar, som i sin tur krävde ett berättande för att knyta samman det. Det var det som var det mest tilltalande med hela projektet. Något som jag har jobbat mycket med men också något jag vill fortsätta jobba med och utveckla vidare.