sherlocked.se/dk

070 43 48 066
daniel@livespace.se

Bakgrund
IT-Hotellet är ett dansk hosting företag. När vi började med deras

Utmaningen
Att för medla den mystik som kommer med Sherlock namnet och matcha den med den känsla, man både har och får, när man kommer till Sherlocked kombinerat med maten och drinkarna. Detta ska fungera både på den danska hemsidan, danska annonser och en dansk video.

Resultatet
En hemsida som skapar en framåt rörelse som får besökare att fortsätta utforska och få känslan av att redan vara där. Det ska vara en utmanade sida som väcker ett intresse och en vilja att klicka på boka knappen.

prototyp

Protoypen

För detta projektet gick vi direkt till high fidelity vilket direkt blev godkänt av kunden. Det i sin tur resultetarade i att high fedility prototypen gick direkt till produktion.

höjdpunkter

Höjdpunkterna

Det är alltid spännande när ett projekt går igenom en snabb prototyp process. På ena sidan så är det spännade för att det känns som att du har hittat rätt direkt. Men på samma gång så är det skrämmande för att det inte finns något att gå tillbaka till om något skulle bli oklart längstmed vägen.

Som tur var så fick vi möjligheten att komma och besöka, och utöva, olika Sherlocked spel. Det resulterade direkt i hur vi arbetade med projetket och efter det började det alldra sista röra sig framåt för att allting skulle fungera.

I projektet gjordes även rörliga HTML annonser, Facebook karusell och en video för marknadsföring. Allt det gjordes genom att använda den känsla som jag hade arbetat fram för hemsidan och sedan använde jag både Bannersnack, Photoshop och After Effects för att skapa de olika annonserna. Sherlocked var så pass nöjda med annonser och video att de valda att lägga till även svenska versioner utöver de danska.

mina tankar
on projektet

Mina tankar

En av det starkaste delar som jag tar med mig från Sherlocked projektet är möjligheten i att själv uppleva något istället för att endast se på data eller för UX undersökningar. Det gav möjligheten att få en djupare insikt i vad Sherlocked var för något.

Det gav även möjligheten att inte bara stirra sig blind på vad man tror det är eller vad de tror att det är. Istället kunde vi ge en inblick utifrån.

När det väl låg framför oss gick det fort att konsturera alla delara för projektet. Möjlighten att visa möjliheterna genom den danska delen och sedan succesivt förlänga det till den svenska delen.