Albansk Film/Albansk Filmdag

2020
Albansk Film
Adobe XD, WordPress, CSS, Illustrator, After Effects
Albansk Film är en ideell förening som finns för att erbjuda människor möjligheten att se på albansk film på svenska biodukar.

Uppgiften var att skapa ett varumärke, hemsida och flertalet rörliga posters, trailers och Facebook inlägg med både bilder och copy.

Albansk Film/Albansk Filmdag
Albansk Film/Albansk Filmdag
Albansk Film/Albansk Filmdag

Vare sig det var med det kreativa eller med copy. Fokus låg på två huvudmålgrupper. De två målgrupperna var de som reagerar på ämnet och de som reagerar på film/kultur generellt.

För att göra detta så skapades A/B testing i allt från olika texter i event trailer och olika copy. Detta i kombination med både en annonskampanj och detaljerad plan för SoMe inlägg.

Här fick jag möjlighet att använda mycket av det jag har lärt mig och lärt ut om. Allt från hur man skapar det bästa för det kreativa och för copy. Jag anser att de båda är viktiga för att övertyga och skapa ett intresse runt ett ämne.

Utöver Albansk Films egna trailers för filmerna produceras även trailers tillsammans med Edge Entertainment. Dessa är korta vinjetter för sociala medier, korta, to the point och gjorda för att skapa diskussion och engagemang. Resultatet har blivit ett bra samarbeta och flertalet utsålda visningar.