2021
AkkaFRAKT
Adobe XD, WordPress, WooCommerce, CSS, JavaScript
AkkaFRAKT är en transport- och logistikkoncern i Sydsverige. De har störst fokus på företag men i denna nylansering så är det en webbshop för privatpersoner som var ett av målen.

Det viktiga var att skapa en modern sida med enkel navigation samt att bygga upp en helt ny e-commerce lösning. Resultatet ä en sida och webbshop byggd efter best practices för både SEO och användbarhet. Noga utvalda bilder, typsnitt och färger utifrån den profil som AkkaFRAKT har. En robustare webbshop som både är enklare att uppdatera och att vidareutveckla, både internt och externt.

AkkaFRAKT
AkkaFRAKT
AkkaFRAKT

Den första protypen (Adobe XD) gjordes för att snabbt skapa en överblick för kunden. De vill så fort som möjligt se hur en möjlig lösning skulle se ut. Planen var aldrig att ha med färger men, trots den korta tidsramen, så hann vi med att färga en del av blocken.

I den andra prototypen gjordes allting mer tydligare och färgerna ändrades runt efter ytterligare tester och feedback. Med dessa ändringar kände både vi och Akka Frakt redo att gå vidare till en produktion.

I detta projektet så använde jag många nya projektlednings tekniker för att bygga upp ett bättre flöde. Inte bara för mig men även för hur hela företaget kan jobba med det.

Utifrån det så skrev jag även samman flertalet dokument med projektledningsuppbyggnad, förslag på presentationer och hur vi bäst kan kommunicera med våra kunder. Allting för att bygga en bättre relation och ett bättre arbetsflöde.